Cine suntem?

„Ii poți da unui elev câte o lecție în fiecare zi, dar dacă îl poți îndruma să învețe stârnindu-i curiozitatea, el își va dedica întreaga viață învățăturii.”

Clay P. Bedford

Fiecare ființă umană învaţă în cele mai diferite contexte: la şcoală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, la locul de muncă, prin interacţiunea cu ceilalți.

Conform Regulamentului privind organizarea și funcționarea palatelor și cluburilor copiilor, Clubul Copiilor Gura Humorului este o instituție direct subordonată inspectoratului școlar județean („(6) Palatul, cluburile copiilor şi structurile sunt subordonate inspectoratului şcolar.”). Palatele și cluburile sunt unități de învățământ de stat, cu personalitate juridică, specializate în activităţi extraşcolare, în cadrul cărora se desfăşoară acţiuni instructiv-educative specifice, prin care se aprofundează şi se diversifică cunoştinţe, se formează, se dezvoltă şi se exersează competenţe potrivit vocaţiei şi opţiunii copiilor şi se valorifică timpul liber al copiilor prin implicarea lor în proiecte educative. 

„(1) În baza prezentului regulament, a actelor normative care reglementează drepturile şi obligaţiile beneficiarilor primari ai educaţiei şi ale personalului din palatele şi cluburile copiilor, palatele şi cluburile copiilor îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare.”

Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându‐le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul şi menirea socială.

Dezvoltarea unității este posibilă, pe de o parte, datorită adaptării la opțiunile elevilor, părinților si ale comunității locale și, pe de altă parte, datorită faptului că participarea la activități este GRATUITĂ. Activitățile se desfășoară cu preponderență după orele de curs ale elevilor (in functie de programul de școala al acestora), precum și sâmbăta. Activitatea instituției noastre este centrată pe elev, iar programul și curriculum-ul cercurilor sunt flexibile, în functie de posibilitățile elevilor și de opțiunile părinților. Schimbul de experientă în cadrul și între diferitele comisii metodice contribuie la îmbunătățirea activității cercurilor.

Clubul Copiilor şcolarizează elevi cu diverse aptitudini artistice sau tehnice din clasele I-XII, precum și preșcolari. Elevii provin de la şcolile din oraşul Gura Humorului şi de la şcolile din comunele învecinate.

În organizarea tuturor activităţilor atât din unitate cât şi cele în colaborare cu comunitatea locală se are în vedere întotdeauna spiritul de echipă, de cooperare şi respect reciproc.

 

10 cerinte pentru a preda eficient