Electronică

Presentation1

 

La cercul de Electronica elevii sunt inițiați în tainele circuitelor electronice realizând montaje electronice pe plăci de test de tip breadboard sau prin metoda tradițională cu lipire. Etapele de realizare a circuitelor  imprimate sunt: proiectarea schemei de principiu, transpunerea pe cablaj(desenare), corodarea, găurirea, lipirea componentelor electronice și verificarea funcționalității. Proiectarea se face atât manual cât și utilizând calculatorul prin intermediul programelor de proiectare. Gama componentelor  folosite este foarte variată: rezistoare, condensatoare, bobine, surse, LED-uri, tranzistoare, diode, tiristoare, triace, relee, transformatoare, întrerupătoare, componente logice și analogice, microcontrolere etc. De asemenea, elevii se familiarizează cu utilizarea mediilor virtuale interactive de învățare a electronicii, cu  utilizarea platformei de procesare open-source Arduino bazată pe software și hardware flexibil și simplu de folosit. Exemplele practice înlesnesc înțelegerea unor elemente de bază în proiectarea și dezvoltarea sistemelor bazate pe microprocesoare integrate.  Elevii, cu vârste între 10 și 18 ani, sunt repartizați în grupe de inițiere, avansați sau performanță în funcție de nivelul de pregătire la care se află. Elevii parcurg anumite etape de selecție în vederea participării la concursuri și sesiuni de comunicări științifice judetene, interjudețene , nationale și internaționale, unde au obtinut în fiecare an rezultate deosebite fiind recompensați cu medalii, cupe și diplome. Cei mai pasionați elevi s-au distins pe plan national si international, dezvoltandu-si cunostintele de baza dobandite la Clubul Copiilor, ajungand sa se specilalizeze in diverse ramuri ale electronicii. In urmatorii ani se vor urmari cele doua tendinte ale cercului si anume: perfectionarea – adaptarea la conditiile actuale in raport cu cerintele tehnicii moderne si mentinerea cooperării și competitivitatii cursantilor.